Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

JestemTylkoMoja
20:16
3099 1018
Reposted fromApch Apch vialeszekzukowski leszekzukowski

May 10 2015

JestemTylkoMoja
06:30
balonik
Reposted frommajkey majkey viaikari ikari

April 06 2015

JestemTylkoMoja
08:19
3608 6e26
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSukkie Sukkie

March 18 2015

JestemTylkoMoja
08:47
8303 86b2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir

February 11 2015

10:14

February 08 2015

JestemTylkoMoja
00:52

January 23 2015

JestemTylkoMoja
20:45
4106 c998
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
JestemTylkoMoja
20:07

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover

January 20 2015

JestemTylkoMoja
23:47
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viajdeg jdeg

January 16 2015

JestemTylkoMoja
17:30
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert

January 09 2015

JestemTylkoMoja
22:20
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viabemygod bemygod
JestemTylkoMoja
22:20
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viabemygod bemygod
JestemTylkoMoja
22:08
4508 e8dd 500
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward viabemygod bemygod
JestemTylkoMoja
21:38
1712 dd25
Reposted frompatronus patronus viamefir mefir

January 03 2015

JestemTylkoMoja
15:57
9824 7e77

December 26 2014

JestemTylkoMoja
22:25
JestemTylkoMoja
15:32
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viazabka zabka
JestemTylkoMoja
15:31
0780 6db4
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSukkie Sukkie
JestemTylkoMoja
14:52
3534 81e9
Reposted fromweddings weddings
JestemTylkoMoja
14:50
6013 7851
Reposted fromlora lora viamrymrumru mrymrumru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl